Projekty

PROJEKT DIGI UČITEL

je spolufinancován Evropskou unií – r.č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_067/0012351

Hlavním cílem je zajištění metodické a technické podpory pro využití a integraci digitálních technologií do výuky a chodu spolupracujících 12 ZŠ a 12 SŠ, a to prostřednictvím nově vytvořených vzdělávacích programů, které jsou zaměřené na zvýšení digitálních kompetencí pedagogů.

Náhled zde

.

PROJEKT ŠABLONY II OP PPR PRO DKSŠ PLATNÉŘSKÁ

je spolufinancován Evropskou unií – r.č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/18_066/0001577

Projekt se zaměřuje na rozvoj inkluzivního prostředí ve škole a přispívá k začleňování dětí a žáků s odlišným mateřským jazykem.

Náhled zde

Pozvánka na besedu

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátele školy,
zveme Vás dne 14. 9. 2021 od 16:00 hodin na besedu na téma „Posilování aktivního občanství“.

Beseda se uskuteční v prostorách naší školy.Pozvánka na komunitní setkání

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátele školy,
zveme Vás 8. 6. 2021 od 16:00 hodin na komunitní setkání „Posilování aktivního občanství“ v naší škole.

Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.
Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

Projekt Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP

Naše škola realizuje projekt Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP. Více informací naleznete zde.

Pozvánka na komunitní setkání

Vážení rodiče, zákonní zástupci a přátele školy,
zveme Vás na komunitní setkání na téma – Posilování aktivního občanství“. Setkání se uskuteční 15.9.2020 od 16.00 do 18.00hod v pro prostorách školy.

Principy otevřené školy

Zveme vás na odborně zaměřené tematické setkání na téma Principy otevřené školy. Setkání se uskuteční 23.5.2019 v 16:00 v naší škole. Předpokládaný konec 18:00 hod.

Setkání proběhne v rámci projektu Šablony OP PPR pro DKSŠ Platnéřská, reg. č. CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001228.

Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.
Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

Šablony

CZ.07.4.68/0.0/0.0/17_045/0001228

Finanční podpora je poskytována Operačním programem Praha – Pól růstu ČR.
Finanční prostředky na projekty OP PPR jsou poskytovány z Evropského sociálního fondu (ESF) a z prostředků rozpočtu Hlavního města Prahy.

Projekt Šablony pro Dívčí katolickou střední školu

Dívčí katolická střední škola realizuje v období od 1. 9. 2017 do 31. 18. 2019 projekt s názvem „Nové šablony pro Dívčí katolickou střední školu“, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0007884, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Cílem projektu je rozvoj v oblastech, které škola určila jako prioritní pro svůj rozvoj a budoucí směřování. V rámci projektu jsou realizovány následující aktivity:

· Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele – cílem této aktivity je prostřednictvím personální podpory – koordinátora spolupráce školy – přispět ke spolupráci školy se zaměstnavateli.

· Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem – cílem aktivity je podpořit žáky středních škol ohrožené školním neúspěchem prostřednictvím možnosti doučování.