• Čím je naše škola naprosto výjimečná?

  Je malá – dohromady v ní studuje 52 žákyň

 • Naše škola je neobvykle pestrá

  Se zdravými dívkami studují děvčata s handicapem

 • Nabízí střední vzdělání

  v oborech pečovatelské služby a praktická škola dvouletá

 • Výuka bývá někdy zábavná

  Klademe důraz na individuální přístup

 • Pořádáme adaptační kurzy,

  kde rozhodně není nouze o zážitky

 • Je školou církevní

  Víru ale dívkám nenutíme

 • Nabízíme klidné zázemí

  A to dívky každopádně ocení

Dívčí katolická střední škola

“Dívko, neváhej, přijď mezi nás!”

Festival ZUŠ Open pomáhá v naší škole

V úterý 19. října se v kostele sv. Františka z Assisi, který na Křižovnickém náměstí spravuje Rytířský řád Křižovníků s červenou hvězdou, konal slavnostní koncert. Žáci a pedagogové základních uměleckých škol, Školy Jaroslava Ježka, Konzervatoře J. Deyla a Dívčí katolické školy zahráli a zazpívali společně.
Celá akce se konala v rámci pátého ročníku festivalu ZUŠ Open pomáhá a její výtěžek šel na podporu naší školy a naší chráněné dílny Inspirace.

Den církevního školství 2021 v Arcidiecézi pražské

Pražské arcibiskupství zve na první online den církevního školství, který se bude konat ve středu 15. září. Návštěvníci budou mít možnost sledovat život v církevních školách v pražské arcidiecézi. Školy si bude možné také virtuálně projít a interaktivně se zapojit do výuky.
Rozhodnutí ředitele školy – výsledek přijímacího řízení pro studium v roce 2021/2022
Všichni zájemci o denní studium ve škol.roce 2021/22 v DKSŠ, kteří si v řádném termínu podali přihlášku ke studiu v oboru Pečovatelské služby a Praktická škola, byli přijati.
Mgr. Josef Civín
ředitel školy
tel.: +420 723 723 140

Aktuální informace k přijímacímu řízení pro studium v roce 2021/2022

Ještě máme volná místa pro uchazečky do obou studijních oborů.
Bližší kritéria pro přijetí ke studiu naleznete v rubrice
V případě Vašeho zájmu kontaktujte ředitele školy:
Mgr. Josef Civín
tel.: +420 723 723 140

Čím je naše škola je naprosto výjimečná

Je malá – dohromady v ní studuje 52 žákyň.

Ve čtyřech třídách tedy spolubývá tak po deseti dívkách, žákyním se tak můžeme věnovat opravdu individuálně – my učitelé, třídní učitelé, náš školní psycholog se školním sociálním pracovníkem, školní speciální pedagog.

Na naší škole je možné studovat jeden ze dvou dvouletých oborů Pečovatelské služby nebo méně studijně náročný Praktická škola dvouletá.

Uplatnění nacházejí absolventi na pozici Pracovník v sociálních službách v domovech důchodců, pečovatelských službách, sociálních ústavech u dětí i dospělých apod.

Je kvalitně vybavena

Vybavení a pomůcky odpovídají současným trendům výuky

Na každých třináct studentek připadá jedna interaktivní tabule s dataprojektorem, ve škole je dostatek výpočetní techniky, PC nechybí v žádné učebně, výcvik první pomoci probíhá mimo jiné i na elektronickém resuscitačním trenažeru, cvičná kuchyně je vybavena moderním zařízením včetně pomůcek pro výuku handicapovaných studentek.

Mimoškolní činnost je opravdu různorodá

Nabízíme volnočasové aktivity po výuce

Včetně kroužků znakové řeči, včelařského, vinařského a zahradnického, zdravotní tělesné výchovy. Na začátku roku pořádáme adaptační kurz, kde rozhodně není nouze o zážitky, na které se nezapomíná.

Je neobvykle pestrá

S dívkami s běžnými studijními předpoklady studují děvčata z nefunkčních rodin, z dětských domovů, dívky s mentálními či tělesným handicapem.

Žákyně se během studia učí nejen se vzájemně tolerovat, ale jsou motivovány pomáhat jedna druhé, mít oči otevřené pro těžkosti i obdarování těch druhých.

Je školou církevní

Víru ale dívkám nenutíme.

Jádro sboru je tvořeno věřícími pedagogy, ale dívek se na vyznání či nevyznání neptáme, do výuky je zařazena hodina Křesťanské výchovy – ta je ale informativní.

Jsme nejstarší církevní školou v ČR

Byla v roce 1990 zřízena Arcibiskupstvím pražským jako 1. církevní škola v České republice. Určena je pro mentálně či fyzicky handicapované a sociálně ohrožené dívky. Slabší připravuje pro samostatný život, zdravější pro budoucí povolání pečovatele. Škola nevybírá školné.