Katolicka_divci_skola_NOE_221222 (2)

Vzděláváme a zaměstnáváme žáky se SVP